برگزاری سمینار آموزشی "اصول مشتری مداری" در مخابرات منطقه گیلان

۱۵ مهر ۱۳۹۶
همزمان با اجرای طرح "رنگ باران" سمینار آموزشی اصول مشتری مداری با همت معاونت تجاری و بازاریابی مخابرات منطقه گیلان برگزار شد.
این سمینار به منظور آشنایی و تسلط عوامل فروش ،بازاریابی و پشتیبانی حوزه معاونت تجاری و با حضور تمامی دست اندرکاران این طرح در 16 شهرستان برگزار گردید.
مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان ،ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبدا... الحسین ، با اشاره به جایگاه مشتری در دنیای تجارت افزود:باید تلاش کنیم که تمامی همکاران شرکت ، در لایه بازاریابی و فروش قرار گیرند که این امر نیازمند عزم جدی و تفکر فروش می باشد .
آموئی گفت:26000 تعهد دایری در ششماهه دوم برای مخابرات گیلان در نظر گرفته شده است که دسترسی به آن بسیار آسان است به شرط اینکه همه در لایه فروش قرار گیریم و ما باید روزشمار دایری راه اندازی کنیم تا به تعهدات خود دست یابیم . ما براساس میزان فروش ،بین افراد لایه فروش ،مزد و پاداش توزیع می کنیم . بعد از فروش نیازمند پشتیبانی جدی هستیم .همه امید ما به مشتری است و باید چسبندگی مشتری های خود را بیشتر کنیم و چسبندگی از طریق جلب رضایت مشتری امکانپذیر است.

تاریخ ثبت ۱۵ مهر ۱۳۹۶

ساعت ثبت 13:5