هوشمند سازی ساختمان isparo

هدیه ویژه مخابرات منطقه گیلان به مشتریان تلفن ثابت با کارکرد بیش از 5 هزار تومان

۱۸ مهر ۱۳۹۶
براساس مصوبه جلسه کنترل پروژه های ادارات مخابرات شهرستانها،مقرر شد به مشتریان تلفن ثابت شهری و واجد شرایط روستایی تا 50 درصد پورت های خالی موجود در مرکز که کارکرد این مشتریان بیش از 5 هزار تومان باشد ،یک گیگ حجم رایگان هدیه و رانژه کشی شود.
مشتریان محترم گیلانی می توانند از طریق تماس با سامانه 2020 ،فقط با نصب یک دستگاه مودم از مزایای این طرح مخابراتی بهره مند شوند.

تاریخ ثبت ۱۸ مهر ۱۳۹۶

ساعت ثبت 10:2