ارسال محموله کمک های مخابرات منطقه گیلان به هم وطنان حادثه دیده زلزله غرب کشور

۲۷ آبان ۱۳۹۶

       به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،محموله کمک های انسان دوستانه مردمی و همکاران مخابرات گیلان ، در قالب 2 کامیون با حضور مدیر منطقه ، معاونین و جمعی از مدیران و کارکنان مخابرات به مناطق حادثه دیده زلزله غرب کشور و استان کرمانشاه فرستاده شد.
کمک های غیر نقدی مشتمل بر پتو ،پوشاک گرم ، وسایل گرمایشی ، انواع کنسروها ،آب معدنی و اقلام مورد نیاز بود که با هدف تامین بخشی از نیازهای هم وطنان حادثه دیده ، تهیه و به مناطق مزبور ارسال گردید.

تاریخ ثبت ۲۷ آبان ۱۳۹۶

ساعت ثبت 15:1