احتمال اختلال

۱۸ دی ۱۳۹۶

     با عنایت به طرح واگذاری فیبر نوری به کافوی نوری شماره یک قاسم آباد سفلی،به اطلاع مشترکین محترم می رساند در تاریخ 96/10/18 از ساعت 22 به مدت 2 ساعت ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید. .
همچنین در راستای توسعه شبکه مخابراتی و واگذاری فیبر نوری به بیمارستان آستارا ،ارتباط فیبر نوری نیروی انتظامی گمرگ آستارا در تاریخ 96/10/20 از ساعت23 به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد .
 

تاریخ ثبت ۱۸ دی ۱۳۹۶

ساعت ثبت 15:1