اختلال

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

       به منظور ارتقاء سیستمهای مخابراتی تلفنهای مربوط به کافوهای 38و39 خیابان 72 تن شهر رودسر ،به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 96/11/12 به مدت 72 ساعت اختلال خواهند داشت .
شایان ذکر است ، پس از این برگردان کلیه شماره ها با  پیش شماره 42 به 41 تغییر خواهد یافت .

تاریخ ثبت ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ثبت 09:0