دیدار صمیمی مهندس آموئی با جمعی از دانش آموزان دبیرستان غیردولتی مبنا شهر رشت

۰۹ اسفند ۱۳۹۶

     مدیر مخابرات منطقه گیلان با تشریح سیر تاریخی مخابرات از ابتدای تاسیس گفت: با توجه به رشد جمعیت و ارتقاء نیازهای ارتباطی و مخابراتی جامعه،مخابرات گیلان نیز برحسب نیاز ،بر خود تکلیف می داند که برای پوشش این نیازها گام بردارد و در این راستا با توسعه شبکه گسترده فیبرنوری و ارتقاءموبایلی به 3G و 4G بستر مناسب ارتباطی را برای مشتریان و آحاد جامعه فراهم ساخته است.
مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان با اشاره به آیه شریف " و ان لیس للانسان الاّ ما سعی" قران کریم ، سعی ، تلاش و پیشرفت در همه امور را عامل رشد و کمال انسانها دانست و افزود: همه  امور در ارتقاء و کمال انسان منتسب به تحمل سختی ها و ناملایمات است و هیچ کس با تنبلی و تن پروری به جایگاه رفیع نخواهد رسید.

تاریخ ثبت ۰۹ اسفند ۱۳۹۶

ساعت ثبت 15:0